Menu

De nieuwsbrief geeft informatie over allerlei nieuwe zaken van de deputaatschappen en G-organisaties die in hun statuten binding aangeven met de GKv. Nieuwsitems kunnen gaan over congressen, nieuwe rapporten of nieuwe documenten die op de website te vinden zijn.

De nieuwsbrief verschijnt eens per drie weken op een vrijdag. Een digitaal abonnement op deze nieuwsbrief is gratis.

Redactie
Jan Sietzema, e-mail: nieuwsbrief@gkv.nl

Laatst verzonden nieuwsbrieven