Menu

Nieuwste nummer Gereformeerd Kerkblad

In kerkelijk leven schrijft ds Heij dat jongeren willen blijven geloven en ook hierop reactie, positief of negatief, uit hun omgeving krijgen. Er wordt afgevraagd hoe hier mee om te gaan. Waarom geloof ik? Ds Heij geeft een viertal handvaten met deze vragen en reacties om te gaan.

In kerk onderweg schrijft Jac de Groot MA over het belang van de regio-avonden over M/V en ambt. In gesprek blijven als broers en zussen en de presentatie van het rapport van het Deputaatschap M/V zijn het doel van de avonden.

Ds Henk Siegers bevraagt in neem het woord wat de waarde van het huwelijk is tegenover het geregistreerd partnerschap. Ambtsdragers komen steeds vaker kerkleden tegen, die deze verbindtenis, in plaats van een huwelijk, aangaan. Zijn tuchtmaatregelen dan wel altijd nodig?

Dit en meer in het nieuwste nummer van het Gereformeerd kerkblad. Kijk voor meer op www.gereformeerdkerkblad.nl.