Menu

Nu te zien op Beleefmee

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”

De wonderen van Kerst laten ons zien dat God bezig is met ons mensen en dat de hele creatuur meedoet. Toch moeten we niet vergeten dat Jezus ook gewoon mensenkind is. Hij heeft beslist geen stralenkrans op z’n hoofdje! Nee, het evangelie vertelt: u zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Wij vieren met Kerst de geboorte van het kind uit de hoge, maar ook van het kwetsbare kind van gewone menselijke ouders. Maar wie de zwakheid en kwetsbaarheid van het kind ontdekt, zal ervaren dat zijn naam Jezus is, Immanuël, God met ons. Zegt Paulus ons niet, dat geloofskracht juist in zwakte openbaar wordt?!

Oude en nieuwe kerstliederen bezingen deze boodschap. Daarom heeft Beleefmee een selectie gemaakt van concerten uit het archief van LPB media en daarbij zijn op YouTube ook een aantal prachtige concerten gevonden die we u niet willen onthouden!

Bekijk deze compilatie

Ook zijn een aantal eerder verschenen uitzendingen uitgezocht. Zoals de lezing van ds. Marten Tel over ‘De kracht van kwetsbaarheid’ en de aflevering over een schaapherder in deze tijd uit het natuurprogramma Gaaf. En nieuw is de meditatie met gebaren over de kerstboodschap. 

Gezegende kerstdagen!

Ga naar ons Beleefmee magazine en lees meer over het aanbod in december 2018.