Menu

Onderweg – Homoseksualiteit, individu en gemeente

Het thema homoseksualiteit blijft de kerken bezighouden. Binnenkort verschijnt het boek Homoseksualiteit en de kerk naar aanleiding van het gelijknamige, breed opgezette congres eind 2018 in Nijkerk. In de tussentijd verscheen ook de Nashvilleverklaring, die veel commotie opriep, zowel binnen als buiten de kerken. Genoeg reden voor OnderWeg om hier aandacht aan te blijven geven. In dit extra dikke themanummer wordt in vijf bijdragen ingezoomd op drie deelthema’s: celibatair leven; pastoraal omgaan met elkaar; en ‘zo zijn vs. zo doen’.

Waarom zou je voor het celibaat kiezen? ‘Als je een homo vertelt dat hij celibatair moet leven, kun je hem net zo goed vragen om in eenzaamheid te leven.’ De Amerikaanse Bridget Eileen schrijft indringende blogs over de prioriteit van de gemeente als het gezin van God. Ze roept iedereen op om niet alleen je huwelijkspartner, maar ook je geestelijke broers en zussen met agape lief te hebben. Maarten van Loon maakte een compilatie van haar blogs.

John Lapré en Herman van Wijngaarden zijn allebei homo, schrijver van boeken en spreker. De liefde van Christus bindt hen, maar als het gaat om een relatie maken ze een andere keuze. In een tweegesprek proberen ze vast te stellen hoeveel ze van elkaar verschillen. En of de kerk voor hen een veilige plaats is.

TU-docent Wolter Rose weet al sinds de jaren tachtig dat hij homo is. In een interview vertelt hij dat hij, ‘overtuigd door het evangelie van Christus’, koos voor een celibatair levenspad. Lange tijd was dat in de gereformeerde wereld de geëigende route, maar het tij keert. ‘Vroeger had je wat uit te leggen als je als homo een relatie aanging, nu ben ik degene die wat uit te leggen heeft.’

Hoeveel ruimte gunnen we elkaar om verschillend te denken over de vragen rond homoseksualiteit? Wat vraagt Christus van homoseksuele gemeenteleden over de manier waarop ze hun leven inrichten? Is elkaar aanvaarden een verkeerde toegeeflijkheid of juist een heilzaam compromis? Wim Dekker bespreekt naar aanleiding van deze vragen twee Bijbelgedeelten.

Het laatste thema-artikel is een gesprek met Ton Huttenga, tot voor kort studentenpastor in Groningen. Vanuit zijn gesprekken als pastor ontwikkelde hij een visie op homoseksualiteit die hij graag in het pastoraat in gemeenten meegenomen ziet worden. Hij pleit voor vier kernbegrippen in het pastoraat: luisteren, gunnen, jezelf in een ander verplaatsen, accepteren.

Verder in dit nummer een opiniebijdrage van Maarten en Nienke Verkerk en Matthijs Haak over de Nashvilleverklaring. De kritiek op deze verklaring richtte zich voornamelijk op de visie op homoseksualiteit. Maar wie aandacht geeft aan de achtergronden van deze verklaring, merkt dat de Nashvilleverklaring nog meer vragen oproept dan ze nu al doet.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.