Menu

OnderWeg – Jongeren houden de kerk vitaal

In eerdere nummers van OnderWeg is meer terloops aandacht gevraagd voor het boek Growing Young, over hoe de kerk behoefte heeft aan jongeren. Vanwege het belang ervan is nu een heel themanummer gewijd aan dit boek en aan de daarin beschreven zes principes die gemeenten kenmerken die wel in staat zijn jongeren aan zich te binden. Is het in deze tijd van kerkverlating en vergrijzing mogelijk om de kerk te revitaliseren en te verjongen? Ja, dat kan, door te focussen op jongeren en hun gezinnen, zo laat Growing Young zien.

Sabine van der Heijden bespreekt de zes principes, die iedereen op zijn eigen manier kan vormgeven. Meerdere van deze principes gelden niet alleen voor jongeren, maar ook voor een veel bredere groep mensen, wellicht juist door onze geseculariseerde context. Zij concludeert: ‘Besef dat het niet gaat over een paar organisatorische wijzigingen of alleen het jeugdbeleid, maar over de cultuur van de hele gemeente.’

Toen Louren Blijdorp de zes principes van Growing Young op internet tegenkwam, was hij gelijk aangesproken. Hij herkende veel uit zijn dagelijkse praktijk als gemeentepredikant in Hardenberg. Op allerlei manieren brengt hij de principes van Growing Young nu in de praktijk, zo vertelt hij in een interview. ‘Er zijn gemeenten waar twintig of dertig jongeren in de kerk zitten die gewoon niks krijgen. Niks. Dan ben je niet goed bezig.’

Hoe kijken jongeren zelf naar de zes principes van Growing Young? Negen jongeren lazen een samenvatting van het boek en gaven hun reactie. In het derde artikel vertellen ze wat ze herkennen, wat niet, en welke kenmerken voor hen het belangrijkste zijn. ‘Door jongeren verantwoordelijkheid te geven, zorg je ervoor dat ze actief betrokken zijn binnen de kerk. Hierdoor zet je jongeren in een positief licht.’

Verder in dit nummer onder meer een interview met ‘de econoom van Kampen’, Jan de Jong, directeur van de Theologische Universiteit. ‘Predikanten hebben niet altijd oog voor de zakelijke kant van de universiteit. Ik hou erg van ze, maar je hebt op een universiteit niet alleen theologische en academische skills nodig, maar ook vaardigheden op het gebied van organisatiemanagement.’ En Bram Beute schrijft over wet en genade in de praktijk. Je kunt in de kerk wel horen dat God onvoorwaardelijk van je houdt, maar als de dagelijkse praktijk van je leven iets heel anders zegt, is het heel moeilijk om die woorden te geloven. Hoe kunnen we ook vandaag nog de genade concreet maken?

Meer informatie