Menu

Onderweg – Pastoraat

De vakantie is er voor persoonlijke zielzorg. In de gemeente gaat het om de zorg die wij voor elkaars ziel hebben. Dat vormt de insteek van dit nummer. Het thema van dit nummer is ‘Pastoraat’, ‘verbinding zoeken, met God, met elkaar.

Peter van de Kamp gaat in het artikel Breng God ter sprake in op de vraag wat pastorale zorg nu eigenlijk is. Deze vraag kan uit onbekendheid met pastoraat worden gesteld, maar ook door een ervaren ouderling of pastoraal werker voor wie juist door de jarenlange ervaring het beeld van pastoraat niet meer zo scherp omlijnd is.

Kees en Margriet van der Kooi zijn beiden theoloog. Kees is met name actief in de wetenschappelijke wereld, Margriet in het (ziekenhuis) pastoraat. In het interview komt duidelijk naar voren dat ze beiden hun liefde voor pastoraat delen. ‘Pastoraat zoekt mensen op daar waar ze zijn en herinnert aan de Goede Herder.’

In de reportage komen Peter van Genderen, Marc van der Linden en Linda Miala aan het woord over hun huis -of gemeentekring. Ze nemen actief deel aan hun gemeentekring. Wat beweegt hen daartoe en wat ervaren zij als waardevol aan hun kring?

In de rubriek jeugdwerk stelt Paul Smit de vraag aan de orde van wat er blijft hangen van het onderwijs in de kerk aan de jeugd. In de Bijbelklassen, de catechisaties en de jeugdclubs in de kerk zit altijd een leerelement. Een onderwerp of een gedachte die je als catecheet of jeugdleider over wilt dragen aan de groep. Wat kan je helpen bij het overdragen van de kern van jouw bedoeling?

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.