Menu

Oproep uit Canada

De synode die de Canadese kerken vorige week in Dunnville hielden, heeft besloten dat er een brief naar alle plaatselijke vrijgemaakte kerken wordt gestuurd. Die brief met bijgevoegd het meest recente besluit van deze kerken over de onderlinge relatie markeert de laatste kans die de Canadian Reformed Churches de vrijgemaakten geven.

Blijft een verandering ten goede uit, dan wordt in 2019 de zusterkerkrelatie definitief verbroken. Dat laatste is vergaand, gezien de historische banden tussen beide kerken: de Canadese kerken zijn vanaf de jaren vijftig gesticht door vrijgemaakte emigranten. Nog steeds hebben veel kerkleden familie overzee, ook gaan er af en toe predikanten over. Toch is de relatie al vele jaren belast door de zorg van de Canadezen: de vorige synode zond, samen met emigrantenkerken uit Zuid-Afrika en Australië, al een officiële vermaning naar de Nederlandse kerken. Een jaar geleden schortten Australische zusterkerken al de relatie met de vrijgemaakten op.

De gevraagde bekering moet inhouden dat de vrijgemaakten terugkeren ‘naar de autoriteit van de Bijbel’, de bezinning op vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten laat rusten, de te vrije koers van de Theologische Universiteit in Kampen bijstuurt en op ‘andere onderwerpen’ als bijvoorbeeld homoseksualiteit geen ruimte laat voor een afwijkende, opener ethische visie. De Canadese kerken ervaren grote vervreemding bij de veranderingen die zich in Nederland hebben voltrokken.

De Canadese kerk perkt de zusterkerkrelatie nu al in: vrijgemaakte dominees mogen niet langer zonder meer kerkdiensten in Canada leiden, ook kerkleden worden niet automatisch aanvaard. Eerst moet een kerkenraad met steun van naburige kerken uitgebreid nagaan of een predikant of een kerklid dat binnenkomt, zuiver gereformeerd is.
dunnville
Bron: Nederlands Dagblad
www.synod-dunnville.com