Menu

In de Gereformeerde Kerken hebben in totaal zes belijdenissen een bepaald gezag. We hebben afgesproken dat wat mensen namens onze kerk zeggen, moet passen bij deze belijdenissen. Samen met talloze andere kerken aanvaarden we drie belijdenissen van de oude kerk. Met andere gereformeerde kerken stemmen we in met drie uitvoeriger belijdenissen uit de zestiende-zeventiende eeuw.

de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis (pdf)
de Geloofsbelijdenis van Nicea (pdf)
de Geloofsbelijdenis van Athanasius (pdf)

de Nederlandse Geloofsbelijdenis (pdf)
de Heidelbergse Catechismus (pdf)
de Dordtse Leerregels (pdf)

Kerkorde