Menu

Binnen onze organisatie maken we gebruik van een herkenbaar logo. Het logo is gebaseerd op het handschrift van Calvijn en wil enerzijds aangeven dat de kerken geworteld zijn in de traditie van Calvijn. Anderzijds heeft het een eigentijds en dynamisch karakter: de kerk van Christus is in beweging want zij is op weg naar het hemels Koninkrijk.

Communicatie
Deze huisstijl maakt deel uit van een breder communicatiebeleid. Daarin is het belangrijkste aandachtspunt dat de kerken en kerkelijke vergaderingen meer aandacht gaan geven aan hun externe communicatie. Het is de bedoeling dat alle plaatselijke kerken, deputaatschappen en kerkelijke vergaderingen gebruik gaan maken van deze huisstijl omdat een eenduidige en stijlvolle presentatie bevorderlijk is voor het imago van de kerken.

Zorgvuldigheid
De huisstijl is ontworpen door een professioneel ontwerper (J.P. de Ruiter van Coach Consult te Groningen). Hij heeft vanuit de gestelde opdracht en zijn eigen creativiteit dit ontwerp gemaakt. Dat betekent dat de gebruikers zorgvuldig om moeten gaan met zijn creatie. Bovendien kunnen eenduidigheid en herkenbaarheid alleen bewaard blijven wanneer voorkomen wordt dat het oorspronkelijke ontwerp vele varianten gaat krijgen. Daarom is een aantal richtlijnen opgesteld waar iedere gebruiker zich aan moet houden. Het copyright van de huisstijl ligt bij het deputaatschap Administratieve ondersteuning.

Logo los (gif)
Logo los (jpg)
Logo (eps-bestand voor drukkers)