Menu

Een classis is een regionale vergadering waarin leden uit de kerkenraden uit een bepaalde regio vertegenwoordigd zijn.

Als een kerkenraad ergens niet uitkomt en wil overleggen met kerken uit de buurt, kan de raad dat vraagstuk inbrengen op de classis. Een classis bestaat uit zes tot twaalf kerken en vergadert in de regel vier keer per jaar. Van elke classis worden vier ouderlingen en vier dominees afgevaardigd naar de PS.

Nederland is onderverdeeld in 28 classes.