Menu

Een classis is een regionale vergadering waarin leden uit de kerkenraden uit een bepaalde regio vertegenwoordigd zijn.

Als een kerkenraad ergens niet uitkomt en wil overleggen met kerken uit de buurt, kan de raad dat vraagstuk inbrengen op de classis. Een classis bestaat uit zes tot twaalf kerken en vergadert in de regel vier keer per jaar. Komt men er hier ook niet uit, dan komt het onderwerp op de agenda van de Particuliere synode. Van elke classis worden drie ouderlingen en drie dominees afgevaardigd naar de PS.

Nederland is onderverdeeld in 30 classes.