Menu

Als een onderwerp te uitgebreid is om tijdens een vergadering van de Generale Synode (GS) te bestuderen en te onderzoeken, stelt de GS een werkgroep of studiegroep samen: een deputaatschap. Het deputaatschap gaat dan voor de GS verder onderzoek doen en komt op de volgende vergadering met concrete voorstellen, waarover de GS een besluit zou kunnen nemen.
Deze voorstellen zet het deputaatschap in een rapport.

Ook werkzaamheden binnen het landelijke kerkverband die van langdurige of permanente aard zijn, worden door deputaatschappen verricht. De deputaatschappen werken tussen de GS vergaderingen gewoon door.

Er zijn verschillende soorten deputaatschappen. Het ene deputaatschap is vooral een studiegroep, die bekijkt wat de bijbel zegt over een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld over homorelaties. Het andere is overwegend praktisch bezig, bijvoorbeeld met de financiën van het kerkverband.