Menu

Het deputaatschap aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) is door de GS Ede (2014) ingesteld voor financiële steun aan missionaire projecten. De hoofdopdracht van ASMP bestaat uit het beschikbaar stellen van aanvullende financiële steun bij missionaire projecten. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders en criteria die terug te vinden zijn in de uitvoeringsregeling van ASMP.

In 2017 is ASMP opgeheven en ondergebracht in het deputaatschap ondersteuning van kerken, classes en missionaire projecten. (DO).
De uitvoeringsregeling voor aanvullende steun is vervangen door een nieuwe generale regeling voor ondersteuning.

Voor vragen over ondersteuning van missionaire projecten kunt u contact opnemen via het emailadres van bovengenoemd deputaatschap: do@gkv.nl

 

Actuele rapporten en materialen
Handreiking Missionaire Projecten – Concept

Acta
Beleidsrapporten