Menu

Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) zien toe op de voortgang van de uitvoering van de door de synode genomen besluiten. Zij overleggen daarvoor tenminste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen. In dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe deputaten zich voor de uitvoering van hun taak hebben verstaan met andere deputaatschappen.

Contact
Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
E-mailadres: dao@gkv.nl
T: 06 31 68 47 29
Postadres: Postbus 770
3800 AT Amersfoort

De synode benoemde de volgende deputaten:
ds. Jaap Boerma (Rotterdam), Jacob Halma (Drachten), Jan Knepper (Bunschoten), Lydia Postma-Douma (secretaris) (Amersfoort), ds. Jan Bert de Rijke (voorzitter) (Krimpen aan den IJssel), Sybren Stelpstra (Brucht), Alle Stoit (Tolbert).

Inzenden van brieven 
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) bereiden de Generale Synode van Goes 2020 voor. Post voor deze synode mag worden gestuurd naar: synode@gkv.nl.

Vergaderlocatie synode
De vergaderingen van de synode worden gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, te Elspeet, Apeldoornseweg 185.

Actuele rapporten

Beleidsrapporten

Rapporten van voorgaande synodes
Acta