Menu

Het deputaatschap Archief en documentatie verzamelt en beheert documentatiemateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met name sinds de vrijmaking van 1944 en volgende jaren; in het bijzonder wanneer zulk materiaal anders dreigt verloren te gaan.

Contact
Website: www.adckampen.nl
E-mailadres: j.beekhuis@icloud.com
Contactpersoon: ds. J. Beekhuis

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC)
Postadres: Broederweg 16, 8261 GT Kampen
T (038) 4471730
F (038) 4471731
E-mailadres: info@adckampen.nl
Webadres: www.adckampen.nl
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.