Menu

Generale Steunverlening Kerken (GSK)
 

Het deputaatschap GSK bestaat niet meer; het is door de GS Meppel (2017) samen met het deputaatschap ASMP omgevormd tot een nieuw deputaatschap, nl:

 

deputaatschap ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten (DO).

 

Dit nieuwe deputaatschap heeft als opdracht om kerken te ondersteunen in hun missionaire roeping (art.C50.1 KO) en de classes zo nodig in financiële zin te ondersteunen (art. G82.2 KO).
Zie voor meer informatie onder het nieuwe deputaatschap (DO).

 

Contact
E-mailadres: do@gkv.nl