Menu

Generale Steunverlening Kerken (GSK)
Nu de herziene kerkorde van kracht is, heeft het deputaatschap hulpbehoevende kerken (GS11) haar naam en haar criteria aangepast.
Het deputaatschap heet vanaf 1 juli 2015: generale steunverlening kerken (GSK).

Het deputaatschap kan aanvullende financiële steun verlenen in situatie dat kerken in ons kerkverband waaraan een predikant is verbonden, dit financieel niet volledig kunnen bekostigen (art. G82.2 herziene kerkorde; v/h art. 11 KO).

De financiële ondersteuning van een kerk zal in de eerste plaats op classicaal niveau moeten plaatsvinden. Als dit niet lukt, kan een classis ondersteuning aan de kerken op landelijk niveau (GSK, dus) aanvragen. Immers, invoering van de herziene kerkorde (1 juli 2015) heeft mede tot gevolg dat de financiële ondersteuning door particuliere synodes aan de classes is verdwenen.
Om voor landelijke steun in aanmerking te komen moeten zowel de hulpbehoevende classis als de hulpbehoevende kerk(en) binnen die classis aan bepaalde criteria voldoen.
Deputaten hebben op basis van uitspraken van de GS Ede 2014 criteria voor de classes ontwikkeld.
Hierbij is de hoofdregel dat toekenning van financiële ondersteuning alleen mogelijk is ten behoeve van kerken die niet zelf hun predikant volledig kunnen onderhouden. Het deputaatschap GSK ondersteunt geen bijzondere projecten, bijvoorbeeld voor kerkbouw of kerkplanting of het onderhouden van kerkelijke werkers.

Verder heeft de GS Ede 2014 een Studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning classes en kerken (Shock) ingesteld om te onderzoeken of er één regeling kan komen voor financiële ondersteuning van zowel hulpbehoevende kerken als gemeentestichtingsprojecten. Dit studiedeputaatschap werkt nauw samen met zowel ons deputaatschap als met deputaten aanvullende steun missionaire projecten (ASMP) en deputaten financiën en beheer.

Criteria

De Criteria voor steunaanvragen door een classis (vanaf 1 juli 2015) vindt u hier.

Contact
Postadres: Hofstraat 74 2231 WX Rijnsburg
E-mailadres: gsk@gkv.nl
Contactpersoon: B. Judels T 071-4023198

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren
Acta