Menu

De deputaten die de Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding (RvA) vormen, zorgen voor bezinning op vragen rond huwelijk en echtscheiding. De Raad adviseert kerkenraden (dus niet gewone gemeenteleden) inzake vragen over samenwonen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, tevens toepassing van de kerkelijk tucht hierbij, en hertrouwen.

Contact
Contactpersoon: ds H.J. Siegers (voorzitter RvA), e-mail hjsiegers@ziggo.nl; T (0515) 725377.
De RvA onderhoudt een website voor het informeren van kerken en kerkleden over huwelijksvoorbereiding, huwelijkscatechese, huwelijkscounseling e.d.
Webadres: www.huwelijkstoerusting.gkv.nl
E-mailadres: rva.huwelijkstoerusting@gkv.nl

Actuele rapporten
Beleidsrapporten
Jaarrapporten

Rapporten van voorgaande jaren

Beleidsrapport
Acta

Opdracht GS Ede 2014
De RvA zal kerkenraden op hun verzoek adviseren inzake vragen over samenwonen, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, toepassing van de kerkelijk tucht daaronder begrepen, en hertrouwen.
Voorts informeert de RvA de kerkenraden op het gebied van huwelijksvoorbereiding (onder andere huwelijkscatechese), huwelijkscounseling, partnerkeus en relatie-ontwikkeling.
Ook zal de RvA de kerkenraden blijven informeren omtrent de vernieuwde uitgangspunten en richtlijnen.
Daarnaast is de opdracht om samen met het deputaatschap RKO te onderzoeken of er bij andere kerken bereidheid is om gezamenlijk de zaak van diverse relatievormen en kerkelijke goedkeuring daarvan te bestuderen en tot een breed gedragen besluit te komen, en daarover aan de volgende synode te rapporteren.