Menu

Wanneer je als kerkenraad in de gemeente het proces wilt begeleiden rond de GS-besluiten over Man, Vrouw en ambt, en rond de vraag hoe je in de eigen gemeente wilt omgaan met MV en ambt, dan kun je dat op verschillende manieren aanvliegen. Het is belangrijk hierin goed te kiezen en vooraf te bepalen: wat is in onze situatie de belangrijkste vraag in de gemeente en wat willen wij eigenlijk bereiken? Behalve de besluiten die je als kerkenraad wilt gaan nemen is het goed je af te vragen: welk effect willen we bereiken met de bezinning in de gemeente? Als we vormen kiezen, wat zouden dan (ongewenste) effecten kunnen zijn? Wat hopen we dat de te nemen besluiten gaan uitwerken?
Het is goed om daarbij met elkaar de tijd te nemen om het gesprek in rust met elkaar te kunnen voeren. Er lijkt in zijn algemeenheid geen reden om overhaast besluiten te nemen. We willen in dit kader ook verwijzen naar de brief die door het moderamen van de GS Meppel naar de kerken is gestuurd met een toelichting op de besluiten over MV en ambt.
We geven in dit materiaal een suggestie hoe je als kerkenraad je intern kunt bezinnen voordat de gemeente volledig wordt betrokken en hoe je leiding kunt geven aan de gemeente. Voor die bezinning zijn de hierna beschreven stappen bedoeld.

 

<terug naar inhoud>