Menu

Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK) kregen van de GS Meppel 2017 als opdracht:
1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;  en 2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes.

Het materiaal dat we hierbij aanbieden is bedoeld om kerkenraden te helpen:

  • in Christus met elkaar en de gemeente op weg te gaan;
  • zich als kerkenraad te bezinnen;
  • een route te kiezen voor de gemeente in het proces naar aanleiding van de synodebesluiten;
  • in samenspraak met de gemeente een visie te ontwikkelen over m/v en ambt in de eigen gemeente.

We richten ons met dit materiaal tot kerkenraden als eerste aanspreekpunt in hun zorg voor de plaatselijke gemeenten.

Kerkenraden en andere belangstellenden kunnen deze handreiking  downloaden en gebruiken bij het gesprek in de kerkenraad en in de gemeente.

Inhoud
1. Inleiding
2. Stappen voor een kerkenraadsbezinning
3. Vraagstelling aan de gemeente
4. De gemeente aan het werk
5. Naar een besluit
6. Tenslotte

Bijlage A. Positie van de gemeente en vraagstelling
Bijlage B. Voorbeelden van middelen om de gemeente te betrekken
Bijlage C. Voorbeelden van soorten besluiten en manieren om besluiten te nemen
Bijlage D. Voorbeelden van werkvormen

 

Verdere informatie:
1. Toelichting GS Meppel bij besluiten MV en ambt
2. Toelichting deputaten MVik bij de besluiten
3. Advies bij knelpunten
4. Werkvormen
5. Bevestiging van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten
6. Literatuurlijst
7. Preken over omgaan met verschillen, ambt, liefde en vrede, samen dienen, enz.

 

Contact
E-mailadres: mvindekerk@gkv.nl
Ria Nederveen-van Veelen, secretaris
Lydia Postma-Douma, 2e secretaris
06 – 31 68 47 29

In het deputaatschap hebben zitting: Ineke Baron-Janssen, Dick Dreschler, Hans de Haan, Jan Knepper (vz), Aliëtte Meerveld-Poortinga, Gerhard Messelink, Ria Nederveen-van Veelen en Coby Pel-Verkade.

 

Eerdere onderzoeken en rapporten:


Opdracht van de GS Meppel 2017 aan deputaten MV in de kerk:

  1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;
  2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes;
  3. advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in samenwerking met de deputaten kerkrecht);
  4. advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en niet-ambtelijke diensten (in afstemming met de deputaten eredienst);
  5. inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met het Praktijkcentrum).

 

 

Rapporten van voorgaande synodes

Acta