Menu

Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK) kregen van de GS Meppel 2017 als opdracht:
1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;  en 2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes.

Informatie voor het bezinningsproces:

  1. Toelichting GS Meppel bij besluiten MV en ambt
  2. Proces van bezinning
  3. Advies bij knelpunten
  4. Bevestiging van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten
  5. Literatuurlijst

 

(er wordt door deputaten hard gewerkt aan bovenstaande informatie. De onderliggende documenten zijn nog niet klaar. De kerken worden via deze website en via de Nieuwsbrief GKv op de hoogte gehouden van de nieuwe materialen die deputaten hiervoor ontwikkelen).

 

Contact
E-mailadres: mvindekerk@gkv.nl
Ria Nederveen-van Veelen, secretaris
Lydia Postma-Douma, 2e secretaris
06 – 31 68 47 29

In het deputaatschap hebben zitting: Ineke Baron-Janssen, Dick Dreschler, Hans de Haan, Jan Knepper (vz), Aliëtte Meerveld-Poortinga, Gerhard Messelink, Ria Nederveen-van Veelen en Coby Pel-Verkade.

 

Eerdere onderzoeken en rapporten:Rapporten van voorgaande synodes
Acta