Menu

Deputaten Predikantszaken

De GS Meppel 2017 besloot “een nieuw deputaatschap predikantszaken in te stellen, met als taak het kerkverband te vertegenwoordigen conform de generale regeling predikantszaken die op 1 juli 2017 van kracht wordt”.
Is volgens deze regeling aanwezigheid en/of advies van deputaten nodig, dan worden classes verzocht zich in eerste instantie te wenden tot twee deputaten uit naburige classes
Mocht dat niet lukken of zijn er verhinderingen, dan kunt u zich wenden tot één van de algemene deputaten.

De GS Meppel 2017 heeft de Generale regeling predikantszaken vastgesteld. Deze GRP kan hier worden gedownload.

postadres  deputaten:
mail: predikantszaken@gkv.nl
post: Madelagehof 8, 3833 AJ Leusden
telefoon: 033-2000406

algemene deputaten predikantszaken:
H.R.van de Kamp                  h.r.vd.kamp@planet.nl
A.de Snoo                             adesnoo@filternet.nl