Menu

De Generale Synode Ede 2014-2015 besloot “een studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning kerken in te stellen voor het aanreiken van kaders en uitgangspunten van een regeling voor ondersteuning van kerken op grond van artikel G82.2 van de nieuwe kerkorde”.

Deputaten hebben zich vervolgens nader omschreven als studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning classes en kerken (SHOCK).

Opdracht
De generale synode gaf aan ons deputaatschap de opdracht de eerstkomende synode te dienen met een onderbouwde opzet voor een regeling voor ondersteuning van kerken, waarbij de huidige regelingen voor

  • aanvullende steun (gemeentestichting) en
  • steun naar artikel 11 KO

als basis dienen en de contouren voor deze regelingen worden gerespecteerd.

Omdat de regeling van het deputaatschap Aanvullende Steunverlening Missionaire Projecten een zogenaamde gesloten regeling is – dus beperkt voor een bepaald aantal jaren – en de financiële hulpverlening voor kerken overeenkomstig artikel 11 KO een ‘open’ regeling, is ons gevraagd beide regelingen mee te nemen in het advies aan de synode.

Nu heeft het studiedeputaatschap kerkelijke lasten (DKL) van de synode de opdracht gekregen, de financiële lasten van onze kerken in beeld te brengen, daarom hebben wij o.a. met dit deputaatschap contact opgenomen, zodat dit ons met zijn cijfermateriaal van dienst kan zijn.

Wij zijn inmiddels gestart om de opdracht van de synode uit te werken in een rapport. Dit rapport willen we vervolgens bespreken met andere betrokken deputaatschappen. De planning is om hiermee vanaf december 2015 te beginnen.

Contact:
Postadres: Vrouwkensakker 1, 5673 PE Nuenen
Telefoon 040 – 283 9021
E-mailadres: shock@gkv.nl
Contactpersoon: Magchiel Nieuwlaat