Menu

Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode.
De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de 4 particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af. Een generale synode telt dus tweeëndertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aangaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen. De besluiten zijn, voorzien van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in een boekwerk, de Acta. De digitale versie vindt u hier.  Besluiten die van belang zijn voor de plaatselijke kerken zijn samengevat in een brief en aan de kerkenraden toegestuurd (nov. 2014).

De laatste Generale Synode werd in 2014 gehouden in de Ontmoetingskerk te Ede.
De eerstvolgende Generale Synode zal worden gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet. De bidstond voorafgaande aan de synode zal plaatsvinden op DV vrijdagavond 27 januari 2017 in de Gereformeerde Kerk te Meppel, waarna in de constituerende vergadering op zaterdag 28 januari de synode van Meppel geopend wordt.

Generale Synode 2017
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) bereiden de Generale Synode van Meppel 2017 voor. Brieven voor deze synode mogen digitaal (inclusief een handtekening) worden gestuurd naar:  synode@gkv.nl.
Het postadres is: Postbus 770, 3800 AT Amersfoort.

Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
telefoonnummer: 06 – 31 68  47 29