Menu

Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode.
De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de 4 particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af. Een generale synode telt dus tweeëndertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aangaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen. De besluiten zijn, voorzien van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in een boekwerk, de Acta. De digitale versie vindt u hier.  Besluiten die van belang zijn voor de plaatselijke kerken zijn samengevat in een brief en aan de kerkenraden toegestuurd (nov. 2014).

De laatste Generale Synode werd in 2014 gehouden in de Ontmoetingskerk te Ede.
De Generale Synode 2017 Meppel is gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet. De laatste zaken zullen op vrijdag 24 november 2017 worden afgerond is een zitting van 10.00 – 19.30 uur

Generale Synode 2017
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) bereiden de Generale Synode van Goes 2020 voor. Brieven voor die synode kunt u per email sturen naar: synode@gkv.nl.
Het postadres is: Postbus 770, 3800 AT Amersfoort.

Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
telefoonnummer: 06 – 31 68  47 29