Menu

Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode.
De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de 4 particuliere (regionale) synoden. Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af. Een generale synode telt dus tweeëndertig leden. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat.

De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden onderwerpen besproken die alle kerken aangaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen. De besluiten zijn, voorzien van de bespreking op de synodevergadering, gebundeld in een boekwerk, de Acta. De digitale versie vindt u hier.

De laatste Generale Synode 2017 Meppel is gehouden in Conferentiecentrum Mennorode, Elspeet.

Generale Synode 2020
Deputaten administratieve ondersteuning (DAO) bereiden de Generale Synode van Goes 2020 voor. Brieven voor die synode kunt u per email sturen naar: secretariaat@synode.gkv.nl. Uiterste inzenddatum van post voor de GS Goes 2020 is 31 oktober 2019. (vervroegde inzenddatum!)
Het postadres is: Postbus 499, 8000 AL Zwolle.

De synode van Goes zal ook weer vergaderen in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet, van januari tot en met mei 2020.

Ambtelijk secretaris: Lydia Postma-Douma
telefoonnummer: 06 – 31 68  47 29