Menu

Deputaatschappen krijgen van de synode duidelijke opdrachten, waarmee ze de tussenliggende drie jaar aan de slag gaan. Voor de synode rapporteren de deputaatschappen in een beleidsrapport, maar ook tussentijds met jaarrapporten. Zo kunnen kerkenraden en anderen op de hoogte blijven van de werkzaamheden en eventuele resultaten die de deputaten boeken. Deputaten brengen dus jaarlijks een informatief verslag over hun werk uit ter kennis van de kerken.

Jaarrapport Deputaten Administratieve Ondersteuning 2011
Jaarrapport Deputaten Administratieve Ondersteuning 2012

Jaarrapport Deputaten Archief en Documentatie 2012

Jaarrapport Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken 2011
Jaarrapport Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken 2012
Jaarrapport Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken 2013

Jaarrapport Deputaten Bijbel Vertaling 2011

Jaarrapport Deputaten Curatoren TU 2012

Jaarrapport Deputaten Evangelie & Moslims 2012

Jaarrapport Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen 2011
Jaarrapport Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen 2012

Jaarrapport Generaal Diaconaal Deputaatschap 2011
Jaarrapport Generaal Diaconaat Deputaatschap 2012

Jaarrapport Deputaten Hulpbehoevende Kerken (GS11) 2011
Jaarrapport Deputaten Hulpbehoevende Kerken (GS11) 2012

Jaarrapport Deputaten Kerkelijke Eenheid 2011
Jaarrapport Deputaten Kerkelijke Eenheid 2012

Jaarrapport Deputaten Liturgie en Kerkmuziek 2012

Jaarrapport M/V in de kerk 2012

Jaarrapport Deputaten Mediazaken 2011
Jaarrapport Deputaten Mediazaken 2012

Jaarrapport Deputaten OOG 2011
Jaarrapport Deputaten OOG 2011 (uitgebreide versie)
Jaarrapport Deputaten OOG 2012
Jaarrapport Deputaten OOG 2012 (uitgebreide versie)
Feiten en cijfers Deputaten OOG 2012
Jaarrekening Deputaten OOG 2012

Jaarrapport Deputaten Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden 2011
Jaarrapport Deputaten Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden 2012
Jaarrapport Deputaten Pastorale Zorg aan Doven en Slechthorenden 2013

Jaarrapport Deputaten Probleembehandeling 2011
Jaarrapport Deputaten Probleembehandeling 2012

Jaarrapport Deputaten Relatie Kerk en Overheid 2011
Jaarrapport Deputaten Relatie Kerk en Overheid 2012

Jaarrapport Deputaten Seksueel Misbruik in Kerkelijk Relaties 2011
Jaarrapport Deputaten Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties 2012

Jaarrapport  Deputaten Zending, Hulpverlening en Training