Menu

Deputaatschappen krijgen van de synode duidelijke opdrachten, waarmee ze de tussenliggende drie jaar aan de slag gaan. Voor de synode van Meppel 2017, rapporteren de deputaatschappen in een beleidsrapport, maar ook tussentijds met jaarrapporten. Zo kunnen kerkenraden en anderen op de hoogte blijven van de werkzaamheden en eventuele resultaten die de deputaten boeken.

Deputaten brengen jaarlijks een informatief verslag over hun werk uit ter kennis van de kerken. Eind 2016 zullen alle beleidsrapporten verschijnen.

2014:
Jaarrapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) 2014
Jaarrapport deputaten hulpbehoevende kerken (GS11) 2013-2014
Jaarrapport deputaten kerkelijke eenheid (DKE) 2014
Jaarrapport deputaten mediazaken 2014
Jaarrapport deputaten relatie kerk en overheid (RKO) 2014
Jaarrapport Raad van Toezicht en College van Bestuur TU 2014

2015:
Jaarrapport deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten (ASMP) 2015
Jaarrapport deputaten administratieve ondersteuning (DAO) 2015
Jaarrapport deputaten bemiddeling en begeleiding (B&B) 2015
Jaarrapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) 2015
Jaarrapport deputaten Evangelie & moslims (E&M) 2015
Jaarrapport deputaten generale steunverlening kerken (GSK) 2015
Jaarrapport deputaten kerkelijke eenheid (DKE) 2015
Jaarrapport deputaten MV en ambt (MVeA) 2015
Jaarrapport deputaten MV in de kerk (MViK) 2015
Jaarrapport deputaten mediazaken (MZ) 2015
Jaarrapport deputaten Pastorale zorg doven en slechthorenden (DSH) 2015
Jaarrapport Raad van Toezicht  en College van Bestuur TU 2015
Jaarrapport deputaten relatie kerk en overheid (RKO) 2015
Jaarrapport studiedeputaatschap heroriëntatie ondersteuning classes en kerken (SHOCK) 2015
Jaarrapport deputaten zending, hulpverlening en training (ZHT) 2015 – De Verre Naasten

2016:
Jaarrapport deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten 2016
Jaarverslag Curatoren TU 2016