Menu

Verschillende Gereformeerde Kerken ontwikkelen initiatieven om mensen te interesseren voor God en Zijn Woord, de Bijbel. Soms ontstaat hieruit een nieuwe gemeente.

Kerkelijk werker P. Wierenga, voerde in opdracht van de synode Harderwijk 2011 een onderzoek uit naar de omvang, organisatie en financiering van kerkplanting (met participatie) vanuit de GKv. Op de synode Ede 2014 presenteerde hij zijn concept onderzoeksverslag met de titel Pionieren en planten: ontwikkelingen in de GKv. Daarin wordt het ontstaan en werk van een 40-tal kerkplantingen en initiatieven in kaart gebracht.

Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen in het denken over missionaire werkwijzen binnen zowel de GKv als andere kerkgemeenschappen in Nederland. Het door P. Wierenga aangedragen materiaal laat zien dat het denken over gemeenschapsvorming en gemeentestichting sterk in ontwikkeling is en dat dit denken leidt tot toenemende diversiteit in werkvormen (benadering, opzet, doelgroep) en samenwerkingsverbanden (regio’s, stichtingen, interkerkelijke samenwerkingsovereenkomsten). Het volledige rapport over gemeentestichting en kerkplantingsprojecten kunt u hier lezen.
Pages-from-53-D-3-OOG-Beleidsrapport-2014-Gemeentestichting