Menu

De Particuliere Synode wordt gevormd door drie tot vijf classisregio´s en vergadert één keer per jaar. Er zijn er negen, die samenvallen met de Nederlandse provincies, uitgezonderd Flevoland. De kerken in de Noordoostpolder vallen namelijk onder Overijssel en de kerken in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland horen bij de PS Gelderland.

De PS behandelt vraagstukken die de classes aandragen. Vraagstukken waar de PS niet uitkomt of die meer onderzoek vragen, schuiven door naar de Generale Synode (GS), de landelijke vergadering van de kerken die om de drie jaar vergadert. Elke Particuliere Synode stuurt twee predikanten en twee ouderlingen naar de GS.

Van de Particuliere Synodes verschijnen ook Acta. Door hieronder te klikken op de betreffende PS krijgt u meer informatie en kunt u de Acta van de laatste twee synodes downloaden, die van eerdere jaren kunt u opvragen bij de actuarius van de betreffende synode of bij het ADC in Kampen.


Particuliere Synode Groningen                            Particuliere Synode Fryslân
Classis: 
Appingedam                                                Classis: Buitenpost
Groningen                                                                   Drachten
Grootegast                                                                  Leeuwarden
                Warffum

Particuliere Synode Drenthe                                   Particuliere Synode Overijssel
Classis: 
Assen                                                            Classis: Enschede
                Hoogeveen                                                                   Hardenberg
Stadskanaal                                                                  Kampen
Ommen
Zwolle                                     
                                     

Particuliere Synode Gelderland                               Particuliere Synode Utrecht
Classis: Arnhem                                                             Classis: Amersfoort
Harderwijk                                                                      Hilversum
Hattem                                                                            Utrecht
Zutphen

Particuliere Synode Holland-Noord                        Particuliere Synode Holland-Zuid  
Classis: Alkmaar-Haarlem                                             Classis: Dordrecht-Gorichem
Amsterdam-Leiden                                                       Hoogvliet
Midden-Holland                                                             Rotterdam

Particuliere Synode Zeeland – Noord-Brabant – Limburg 
Classis: Axel
Middelburg
Noord-Brabant – Limburg