Menu

De particuliere synode van Flevoland/Gelderland wordt gevormd door 32 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in vier classes: Arnhem, Harderwijk, Hattem en Zutphen.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.