Menu

De particuliere synode van Groningen wordt gevormd door 38 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in vier classes: Appingedam, Groningen, Grootegast en Warfum.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.
De samenroepende kerk voor het jaar 2013:

De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats: