Menu

De particuliere synode van Holland-Noord wordt gevormd door 31 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in drie classes: Alkmaar-Haarlem, Amsterdam-Leiden en Midden Holland.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.
De samenroepende kerk voor het jaar 2013:

De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Stukken voor deze vergadering dienen voor 4 april 2012 ingediend te worden bij de deputaat-secretaris.

De acta van de particuliere synodes vindt u hier.
Voor oudere acta kunt u contact opnemen met de deputaat-secretaris:

Contact:
Deputaat-secretaris: Mevr. I. Vreugdenhil-Buist,
Postadres: Weigelialaan 28, 2641 CE, Pijnacker
Tel: (015) 3614885
Email: dao-pshollandnoord@gkv.nl

Kort verslag 20 maart 2013