Menu

De particuliere synode van Holland-Zuid wordt gevormd door 30 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in drie classes: Dordrecht-Gorinchem. Hoogvliet, Rotterdam

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.
De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden op:

Datum: 19 maart 2014
Aanvang: 09.30 uur
Plaats: kerkgebouw de Fontein van de GKv te Vlaardingen