Menu

De Particuliere Synode van Overijssel wordt gevormd door bijna vijftig Gereformeerde Kerken op het grondgebied van de provincie Overijssel, aangevuld met de Noordoostpolder. Die kerken zijn verdeeld in vijf classes: Enschede, Hardenberg, Kampen, Ommen en Zwolle.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel de derde woensdag van mei – een viertal afgevaardigden op verzoek van de samenroepende kerk. Deze afgevaardigden samen vormen dat jaar de Particuliere Synode. De samenroepende kerk voor het jaar 2013 is:

De acta van de particuliere synodes vindt u hier.
Voor oudere acta kunt u contact opnemen met de actuarius.

Contact
Actuarius:
Postadres:
E-mail: psoverijssel@gkv.nl

Kort verslag 13 mei 2015