Menu

De particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg wordt gevormd door 22 Gereformeerde Kerken. Deze kerken zijn verdeeld in drie classes: Axel, Middelburg en Noord-Brabant/Limburg.

Elke classis stuurt eenmaal per jaar – in de regel eind mei, begin juni – een zestal afgevaardigden (bij voorkeur drie predikanten en drie ouderlingen) op verzoek van de samenroepende kerk, en die afgevaardigden samen vormen dat jaar de particuliere synode.
De samenroepende kerk voor het jaar 2013 is:

De volgende vergadering zal D.V. gehouden worden op:

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Stukken voor deze vergadering dienen voor ……….. 2012 ingediend te worden bij de deputaat-secretaris.

De acta van de particuliere synodes vindt u hier.
Voor oudere acta kunt u contact opnemen met de deputaat-secretaris.

Contact
Deputaat-secretaris: H.M. Vonk
Postadres:
E-mail: