Menu

Voor sommige zaken in de kerken is er meer nodig dan alleen mensen die een bepaalde taak vervullen. Zo is er bijvoorbeeld voor de opleiding tot predikant een complete school nodig (Theologische Universiteit Kampen). Voor een aantal doelen zijn door de kerken dan ook steunpunten in het leven geroepen. Die steunpunten opereren zelfstandig, maar onder toezicht van de kerken (via deputaten).

Centraal Archief (ADC)
Diaconaal Steunpunt
Steunpunt Kerkenwerk (SKW)
Steunpunt Liturgie
Praktijkcentrum
Universiteit (TUK)
Verre Naasten