Menu

Webadres: www.adckampen.nl
E-mail: info@adckampen.nl
T (038) 4471730

Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) is een instituut van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het ADC is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken. Het Archief verzamelt en beheert documentatiemateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met name sinds de vrijmaking van 1944 en volgende jaren; in het bijzonder wanneer zulk materiaal anders dreigt verloren te gaan.

Op de website van het ADC is te lezen welke onderzoeken het ADC verricht. Ook zijn hier de laatste publicaties te vinden en is de meest recente nieuwsbrief te downloaden.