Menu

Onze missie: geloof delen wereldwijd
Geloof delen wereldwijd, in woorden en daden. Dat is de missie van Verre Naasten en die blijft urgent: 2 op de 3 mensen wereldwijd kent Jezus niet als hun redder! Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we, samen met en namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, lokale kerken in het buitenland. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Samen getuigen van Gods liefde
Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland, meestal regionaal georganiseerd, bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Kijk voor het mission-project in uw gemeente op: http://verrenaasten.nl/van-en-voor-de-gkv

Inmiddels ondersteunt de GKv programma’s van bijna zeventig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd, in samenwerking met Verre Naasten. Dit zijn pro­gramma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof willen delen, in woord en daad! Het gaat daarbij om zes programma’s:

  • Kerkelijk opbouwwerk
  • Evangelisatie door lokale kerken
  • Diaconale projecten
  • Training
  • Noodhulp
  • Evangelisatie via media

Deze programma’s worden ondersteund met kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw (bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeren we vooral in mensen (door training en opleiding). Zo willen we ervoor zorgen dat – in afhankelijk van onze Heer – het bereik, het effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is!

Resultaten
De afgelopen jaren zagen we wereldwijd prachtige resultaten van het werk. Groei­ende kerken, enthousiaste evangelisten die het geloof delen, volop luisteraars naar radioprogramma’s en praktische leiderschapstrainingen die hun vruchten afwerpen. En tegelijk prachtige diaconale projecten van onze zusterkerken, zoals voedsel- en ge­zondheidsprogramma’s voor arme families op het platteland of in de stad. We zien dat, onder Zijn zegen, lange-termijn-investeringen vruchten afwerpen. En dat motiveert en bemoedigt ons om door te gaan.

Help mee!
Doe mee, deel Jezus’ levensreddende boodschap en laat u inspireren door Gods werk wereldwijd. Kijk op www.verrenaasten.nl voor alle mogelijkheden!

Contactadres:
Verre Naasten
Postbus 499
8000 AL Zwolle
Tel.: (038) 427 04 10
E-mail: info@verrenaasten.nl

IBAN: NL31 INGB 0000 363600

Bezoekadres:
Dokter Spanjaardweg 4A
8025 BT Zwolle

Verre naasten