Menu

Webadres: www.diaconaalsteunpunt.nl
E-mail: info@diaconaalsteunpunt.nl

Het Diaconaal Steunpunt (DS) ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Het steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de website uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten; in het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK.

Het Diaconaal Steunpunt legt verantwoording af aan het Deputaatschap Diaconaal Zaken (DDZ). Dat zijn deskundigen die door de synode zijn benoemd en die als opdracht hebben het diaconaat in de Gereformeerde Kerken te stimuleren.

Meerjarenbeleid en visie op diaconaat GKV & NGK – Diaconaat 2020.