Menu

Webadres: www.steunpuntkerkenwerk.nl
E-mail: info@steunpuntkerkenwerk.nl

Vereniging Steunpunt Kerkenwerk (SKW) adviseert kerken (GKv, CGK en NGK) in hun rol als “werkgever” en beheerder.

Steunpunt Kerkenwerk biedt ondersteuning bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en bij materiële en financiële zaken, zoals (kerk)gebouwen en kerkelijk bestuur. SKW ontwikkelt instrumenten voor en adviseert over:
–    materiële regelingen predikanten
–    overeenkomsten, traktementen en vergoedingen voor predikanten
–    regelingen m.b.t. de pastorie
–    persoonlijke ontwikkeling van predikanten, kosters en kerkelijk werkers
(bijvoorbeeld functioneringsgesprek, mentoraat, supervisie)
–    mobiliteit en beroepingswerk
–    begeleidingscommissies (predikant/kerkenraad)
–    arbeidsvoorwaardenregelingen voor kosters en kerkelijk werkers
–    salarisschalen, pensioenvoorziening en vergoedingen voor kosters, kerkelijk werkers en vrijwilligers
–    beheer van kerkgebouwen (arbo, veiligheid, energie, ontruiming, horeca, verhuur, etc)
–    werknemers-, schade- en risicoverzekeringen.
Daarnaast coördineert SKW het ziekteverzuimproces van predikanten van GKv en CGK. Ook biedt zij via de dienst Begeleiding Kerkenwerk (BKW) ondersteuning op locatie aan, met name op het gebied van onderlinge samenwerking.

Steunpunt Kerkenwerk voert voor de materiële regelingen en de arbeidsvoorwaarden overleg met de Predikantenvereniging, CGMV vakorganisatie en Luceo, vereniging voor Kerkelijk Werkers. Daarnaast zijn er intensieve contacten met de VSE, TU Kampen, diverse deputaatschappen, werkgroep Materiële Zaken Predikanten en soortgelijke bureaus van andere kerkgenootschappen.