Menu

Webadres: www.steunpuntliturgie.gkv.nl
E-mailadres: liturgie@gkv.nl
T (033) 2586484 (di, wo en do tijdens kantooruren)

Het Steunpunt Liturgie geeft informatie en advies over allerlei zaken die met liturgie en kerkmuziek te maken hebben. Het gaat daarbij om allerlei praktische zaken maar ook om achtergrondinformatie, om uitgewerkte suggesties voor de praktijk en om bezinning en verdieping. Het aanbod ontstaat in nauwe wisselwerking met de vele vragen uit het land.

Het Steunpunt Liturgie (SL) is er voor ieder die betrokken is bij de liturgie – liturgiecommissies, voorgangers, kerkgangers, liedzangers, kerkmusici en kerkenraden. Het Steunpunt Liturgie werkt samen met het Deputaatschap Eredienst (voorheen Deputaten Liturgie & Kerkmuziek). De onderliggende synodeopdracht luidt (GS Ede 2014): ‘door middel van het Steunpunt Liturgie de kerken te voorzien van informatie en advies inzake het Liedboek 2013 (o.a. door middel van een handreiking) en andere zaken die de liturgie betreffen en waar mogelijk een zodanige bijdrage te leveren dat de bezinning hierover binnen de kerken wordt gestimuleerd.