Menu

Contact
Bezoekadres: 
Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle
Postadres: Postbus 10030, 8000 GA Zwolle, telefoon: (038) 42 555 18

E-mail: info@praktijkcentrum.org
Webadres:  www.praktijkcentrum.org

De volledige naam van deze werkorganisatie is: Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken. Het centrum is 1 september 2013 gestart en ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek met praktijkervaring. Ze richt zich in het programma op vraagstukken die leven in de kerken en bij de uitvoering van het programma wordt gebruik gemaakt van de grote kennis en ervaring die aanwezig is in de kerken.

Met de samenwerkingspartners Theologische Universiteit Kampen en VIAA Gereformeerde Hogeschool is het Praktijkcentrum in staat om verbindingen aan te brengen in de dienstverlening en het onderzoek in de kerken.

Op deze wijze wordt een goede aansluiting verzekerd tussen de kerkelijke praktijk en praktijkgericht onderzoek, informatie en dienstverlening die het Praktijkcentrum ten dienste van de gemeenten ontwikkelt en aanbiedt. Het Praktijkcentrum start vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar zal verbinding zoeken met de protestants-christelijke kerken in de breedte.

Jaarplannen en programma
De (synode)rapportage ‘Dienstbaar aan priesters’ beschrijft de thema’s die voor het Praktijkcentrum in de jaren 2018/2020 leidende thema’s zijn bij de onderzoeken en dienstverleningsactiviteiten die vanuit het Praktijkcentrum ondernomen zullen worden.

Het gaat daarbij om een plan op hoofdlijnen.

Meer informatie over de inhoud van het werk zie: ‘Dienstbaar aan priesters’

 

MEDEWERKERS en CONTACT Praktijkcentrum