U zocht naar 'synode'

08 april 2020
Beleidsrapporten generale synode Meppel (2017)

(Klik hier voor de jaarrapporten). ASMP Aanvullende steunverlening missionaire projecten (13-10-2016) ASMP Aanvullend rapport (08-12-2016) ABC Advies en bijstand classes (14-10-2016) ABC Aanvullend rapport advies en bijstand classes (07-02-2017) DAO Administratieve ondersteuning (25-10-2016) AD Archief en documentatie (2-12-2016) B&B Bemiddeling en begeleiding (31-10-2016) BBK Betrekkingen buitenlandse kerken (11-10-2016) BBK Aanvullend rapport betrekkingen buitenlandse kerken – versie 2 (10-02-2017) […]

Bibliotheek Synode
Generale Synode Meppel – 2017

Acta GS Meppel 2017 Beleidsrapporten GS 2017 Jaarrapporten GS 2017 Besluitenfolder synode Meppel

Bibliotheek Synode
Generale Synode Ede – 2014

Acta GS Ede 2014-2015 Besluiten GS Ede Beleidsrapporten GS 2014  

01 april 2020
Mutatieformulier gegevens classes, particuliere synodes
31 maart 2020
Particuliere Synode West

Tot de Particuliere Synode West behoren de volgende classes: Alkmaar-Haarlem, Amersfoort, Amsterdam-Leiden, Harderwijk, Hattem, Hilversum, Midden Holland, Utrecht. De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke […]

31 maart 2020
Particuliere Synode Zuid

Tot de Particuliere Synode Zuid behoren de volgende classes: Arnhem, Dordrecht-Gorinchem, Hoogvliet, Noord Brabant-Limburg, Rotterdam, Zeeland. De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke rechtspraak, en dan […]

31 maart 2020
Particuliere Synode Oost

Tot de Particuliere Synode Oost behoren de volgende classes: Enschede-Zutphen, Hardenberg, Hoogeveen, Kampen, Ommen, Zwolle. De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke rechtspraak, en dan slechts als […]

31 maart 2020
Particuliere Synode Noord

Tot de Particuliere Synode Noord behoren de volgende classes: Appingedam, Assen, Drachten, Groningen, Grootegast, Leeuwarden, Stadskanaal, Warffum. Samenroepende kerk Leek, e-mail: psnoord.gkv.leek@gmail.com De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast […]

24 maart 2020
Particuliere synode

Elke particuliere synode vaardigt vier predikanten en vier ouderlingen af naar de generale synode. Voor de taak van de kerkelijke rechtspraak wordt verwezen naar het onderdeel Bestuur en Organisatie. In de generale regeling voor de particuliere synode is geregeld welke classes (enkelvoud: classis. Een classis is een regionaal verband van plaatselijke kerken) binnen welke particuliere […]

18 maart 2020
Generale synode/landelijke vergadering

Eén van de plaatselijke kerken verbindt als samenroepende kerk haar naam aan zo’n driejaarlijkse vergadering. De synode bestaat uit 32 afgevaardigden uit vier regio’s (particuliere synodes): vier predikanten en vier ouderlingen. Zij kiezen een moderamen (bestuur) dat uit vier leden bestaat. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door […]

13
okt
Agenda Toerusting Verkondiging
Kerk tussen traditie en trend

In zo’n situatie kan het heel ontspannend en inzichtgevend zijn om te ontdekken dat dit eeuwenoude vragen zijn. Daarom kijken we, 450 jaar na dato, opnieuw naar de Synode van Emden, met het oog op de vragen van de kerk van nu. Deze eerste synode die voor de gereformeerde kerk in de Nederlanden van belang […]

02 juni 2021
Commissie verzoening en recht

In november 2020 hebben de GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK besloten om daar voor de komende jaren een vervolg aan te geven. Ze hebben een gezamenlijke commissie verzoening en recht ingesteld als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. De nieuwe commissie heeft tot taak om alles in […]