U zocht naar 'synode'

Nieuws & opinie 25 september 2021
Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. In hoofdstuk 10 van haar rapport, dat te vinden is […]

02 juni 2021
Commissie verzoening en recht

In november 2020 hebben de GKv-synode en de landelijke vergadering van de NGK besloten om daar voor de komende jaren een vervolg aan te geven. Ze hebben een gezamenlijke commissie verzoening en recht ingesteld als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. De nieuwe commissie heeft tot taak om alles in […]

Bibliotheek Man/vrouw en ambt Opinie
Een ander fundament

Ds. Bart van Egmond betoogt in het oktobernummer van Nader Bekeken dat de synode door dit besluit de grondslag van het kerkverband fundamenteel heeft aangetast. Lees hier zijn artikel.

Nieuws & opinie 16 september 2020
‘Ambities in balans’: deskundige ondersteuning van kerken noodzakelijk, maar geen extra budget

Plaatselijke gemeenten staan voor allerlei uitdagingen: op veel plekken leven vragen over de invulling van jeugd- en jongerenwerk, gemeente-zijn in deze tijd, omgaan met diversiteit, missionaire en diaconale taken, vormgeving van erediensten en gevolgen van krimp. Dit beeld wordt bevestigd door een kwalitatief onderzoek onder een aantal GKv- en NGK-gemeenten. De CSF vindt goede en […]

Nieuws & opinie 11 september 2020
Regiegroep komt met tweede voorstel nieuwe kerkorde

Kerkorde terug naar de kern Van de mogelijkheid om op de versie-2019 van de kerkorde te reageren is veel gebruik gemaakt. Er kwamen bijna honderd reacties van kerken, kerkleden, deputaatschappen en commissies binnen. ‘We zijn erg blij met dat overweldigende aantal reacties,’ zegt WTK-lid Kornelis Harmannij (GKv). ‘Daardoor hebben we kunnen peilen wat er in […]

Nieuws & opinie 02 september 2020
Vrouwen mogen dienen in alle ambten

Download hier de integrale besluittekst, inclusief de gronden. Op 4 september werd door de synode uitvoerig doorgesproken over het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’, waarin een uitgebreide onderbouwing te vinden is van de besluiten van Meppel (2017). Ook het meer formele en procedurele tweede commissierapport, met antwoorden aan de bezwaarde kerken en concept-besluitteksten, stond op […]

31 augustus 2020
Vergaderingen 4 en 5 september

Een commissie heeft van de synode de opdracht gekregen om deze bespreking voor te bereiden. In twee rapporten vat deze commissie haar bevindingen samen. Allereerst in een inhoudelijk rapport, waarin onder andere een grondige onderbouwing wordt gegeven van de besluiten van de synode van Meppel, en vervolgens in het zgn. aanbiedingsrapport, waarin de commissie haar […]

Bibliotheek Man/vrouw en ambt Opinie
M/V en ambt: het commissierapport gewogen

In het juli/augustusnummer van het tijdschrift Nader Bekeken beoordeelt ds. Pieter Boonstra het rapport ‘Elkaar van harte dienen’ van de synodecommissie man/vrouw en ambt. Lees hier het volledige artikel. Daarnaast  schrijft ds. Henk Drost over Gods wet: vriend of vijand? Lees hier het volledige artikel.

Bibliotheek Opinie
Gods wet: vriend of vijand?

In het juli/augustusnummer van het tijdschrift Nader Bekeken schrijft ds. Henk Drost over Gods wet: vriend of vijand? Lees hier het volledige artikel. Daarnaast beoordeelt ds. Pieter Boonstra het rapport ‘Elkaar van harte dienen’ van de synodecommissie man/vrouw en ambt. Lees hier het volledige artikel.

Bibliotheek Synode
Commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’

In opdracht van de synode van Goes (2020) heeft een commissie de bespreking en beantwoording van de bezwaren en vragen voorbereid. De bespreking van die bezwaren en vragen zal D.V. plaatsvinden op 4 en 5 september aanstaande. Download hier het commissierapport.  

03 juni 2020
Kerkorde historie

Deputaten hebben voor het ontwerp de vorm van een Werkorde gekozen. In december 2009 verscheen Werkorde 1. Na uitgebreide consultatie van de kerken, kerkleden en deputaatschappen is in mei 2011 Werkorde 2 gepubliceerd, die vervolgens op verzoek van de Generale Synode van Harderwijk 2011-2012 wederom ter beoordeling aan de kerken is voorgelegd. Na verwerking van […]

15 april 2020
Jurisprudentie kerkelijke rechtspraak

2020-1 Uitspraak tussen predikant en gemeente ————————————– Uitspraken Generale Synode Meppel Z1 – Uitspraak Generale Synode van Meppel 2017 – lidmaatschap van de gemeente – bezoeken van de kerkdiensten onder voorwaarde. Z2 – Uitspraak Generale Synode van Meppel 2017 – samenwonen homoseksuele broeders en zusters in relatie van liefde en trouw – algemeen beleid vs. […]