U zocht naar 'synode'

19 maart 2020
Eredienst (liturgie en kerkmuziek)

  Contact E-mailadres: eredienst@gkv.nl Contactpersoon: Jeroen Sytsma (voorzitter) jeroensytsma@versatel.nl, T. (038) 750 35 49 of Jorrit Woudt (secretaris) eredienst@gkv.nl. De gezamenlijke synode/landelijke vergadering benoemde op 28 november 2020 de volgende leden: ds. L.J. Blijdorp (Enschede), ds. M.O. ten Brink (Bijbelvertaling) (’t Harde ),  ds. G. Nederveen (Dalfsen), mw. J. Steen-Sennema (Barendrecht). ds. E.J. Sytsma (Zwolle), […]

19 maart 2020
Diaconale zaken

Contact Secretariaat GDD: Mevr. Klara Verkade Postadres: Flessenbergerweg 43, 8191 LH Wapenveld Mailadres: gdd@gkv.nl Diaconaal Steunpunt Webadres: www.diaconaalsteunpunt.nl Diaconaal consulent: info@diaconaalsteunpunt.nl Opdracht Synode Meppel 2017 opnieuw diaconale deputaten te benoemen met de volgende opdracht: a. het Diaconaal Steunpunt aan te blijven sturen volgens de instructie als vastgesteld door de GS Ede 2014 (Acta, bijlage 5-1); […]

19 maart 2020
Commissie van beroep

Contact Voorzitter: mr. J.R. Krol Secretaris (geen lid): mr. dr. H.M.C.W. Mudde-Blom, e-mail: hmuddeblom@gmail.com Postadres: Commissie van Beroep in Predikantszaken Kometenstraat 131, 1223 CJ Hilversum T (035) 6831137 Werkwijze De procedure van de commissie is vergelijkbaar met een procedure bij de burgerlijke rechter of met procedures voor arbitragecommissies. De procedure begint met een verzoekschrift van […]

19 maart 2020
Betrekkingen buitenlandse kerken

Contact Website: www.bbk.gkv.nl E-mailadres: info@bbk.nl T (038) 4270470 Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle Bezoekadres: Dr. Spanjaardweg 4a, 8025 BT Zwolle Eind 2019 is er een interview opgenomen met Simon van der Lugt van BBK en Klaas Harink van Verre Naasten over de toekomst van de contacten tussen de GKv/NGK en buitenlandse kerken. In die […]

19 maart 2020
Archief en documentatie

In deze commissie zijn benoemd: C.Th. Basoski (Groningen),  H.J. van der Lugt, samenroeper (Hengelo), G.F. Noordhuis  (Amersfoort),  E.Th. de Vries (Soest), drs. J.W. Puttenstein (Wezep). Beleidsrapport Synode Goes 2020 Besluit Synode Goes 2020 Visiedocument 2020-2030 Materiaal Synode Meppel 2017 Materiaal Synode Ede 2014 Archief- en documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) Postadres: Broederweg […]

19 maart 2020
Interkerkelijke commissie geschillenbehandeling

Gemeenten kunnen zich wenden tot deze commissie met alle vragen die ontstaan als het in een gemeente niet goed loopt in de onderlinge verhouding en samenwerking tussen predikant, kerkenraad en gemeente. De GKv-vertegenwoordigers in deze commissie zijn A. Schenkel (Capelle aan den IJssel) en ds. A. van Vugt (Eindhoven). Contactpersoon Gerrit de Graaf, secretaris. Mailadres: […]

19 maart 2020
Administratieve ondersteuning

Contact Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma E-mailadres: wao@ngk-gkv.nl T: 06 3168 4729 Postadres: Weteringkade 166, 3826 AW Amersfoort   Post voor de synode mag gestuurd worden naar secretariaat@synode.gkv.nl. De synode/landelijke vergadering benoemde de volgende werkgroepleden: ds. Jaap Boerma (Rotterdam), Jacob Halma (Drachten), H. den Oudsten (Voorschoten), Lydia Postma-Douma (secretaris) (Amersfoort), ds. Jan Bert de Rijke (voorzitter/samenroeper) […]

18 maart 2020
Modellen en handreikingen

Onderstaande bestanden bevatten modellen die verschillende Generale Synodes hebben vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken. Van elk model is er een pdf en een wordbestand. Het laatste bestand kunt u gebruiken om uw eigen regeling op te stellen. Deze rubriek bevat ook enkele handreikingen. B. de ambten en overige diensten B12.2 Model voor een […]

18 maart 2020
Deputaatschappen/commissies en steunpunten

Informatie over de afzonderlijke deputaatschappen/commissies kunt u vinden via het snelmenu rechts. Acta, rapporten en besluiten De nieuwste rapporten, behandeld door de synode van Goes, vindt u op de speciale synodewebsite. De synode heeft haar werkzaamheden grotendeels afgerond. U  kunt dus ook lezen wat er besloten is. Dat kan per deputaatschap/commissie (snelmenu rechts) of door […]

18 maart 2020
Generale regelingen

Het verschil tussen een generale regeling en een generaal besluit is globaal dat een generale regeling alle kerken binnen het kerkverband bindt en een generaal besluit meer intern gericht is of eenmalig, zoals bijvoorbeeld een huishoudelijke regeling of een instructie voor een deputaatschap maar ook het aanwijzen van de volgende samenroepende kerk voor de generale […]

18 maart 2020
Belijdenissen

In overeenstemming met Gods Woord, de Bijbel, worden in de belijdenisgeschriften essentiële standpunten voor leer en leven uitgewerkt en verwoord. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben in totaal zes van die belijdenissen een bepaald gezag. We hebben afgesproken dat wat mensen in en namens onze kerk zeggen, moet passen bij deze belijdenissen. Samen met talloze […]

18 maart 2020
Kerkorde, regelingen en modellen

In het menu rechts staan de afzonderlijke hoofdstukken A tot en met H van de kerkorde, en de diverse regelingen en modellen. Ook kunt u daar de uitspraken vinden die de generale synode van Meppel (2017)  gedaan heeft in beroepszaken. Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het deputaatschap kerkrecht, e-mail: kerkrecht@gkv.nl.