U zocht naar 'synode'

12 maart 2020
Geschiedenis

Wat de kerken van de Reformatie geloven en belijden, is in het kort vorm weergegeven in drie belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en, de Dordtse Leerregels (uitspraken van de Synode van Dordrecht, gehouden in 1618-1619). Samen heten ze de drie formulieren van eenheid. De toevoeging ‘vrijgemaakt’ heeft met een andere periode […]

12 maart 2020
Dovenpastoraat

De GKv predikant ds. K.D. (Kees) Smit is afgezonderd voor het dovenpastoraat binnen het IDP. Zijn werkgebied is de regio Gelderland en Flevoland. In zijn werkgebied zal hij alle doven die behoren tot de kerken die samenwerken in het IDP bearbeiden. In de andere regio’s werken andere predikanten. Verder hebben de kerken via de Generale […]

05 maart 2020
Contact

Algemene vragen/opmerkingen Hebt u een algemene vraag of opmerking of bent u ergens naar op zoek? Stuur dan een mail naar info@gkv.nl Postadres: Postbus 499 8000 AL  Zwolle. Contact met de synode en deputaatschappen/commissies Hebt u een vraag of een boodschap voor de synode of voor één van de deputaatschappen/commissies, gebruik dan dit mailadres: secretariaat@synode.gkv.nl […]

Bibliotheek Man/vrouw en ambt
Handreiking bezinning man/vrouw en ambtbesluiten Meppel

De synode van Meppel (2017) besloot dat er Bijbels gezien ruimte is om vrouwen toe te laten tot de ambten. Ze benoemde deputaten om deze besluiten in de kerken en classes toe te lichten. Deputaten m/v in de kerk schreven daartoe deze handreiking bezinning MVeA-besluiten voor kerkenraden.  

02 februari 2020
Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor GKv.nl GKv.nl respecteert de privacy van bezoekers van onze website en ook van alle vragenstellers aan de webredactie. Eventuele gegevens die via deze website of per e-mail aan GKv.nl verstrekt zijn, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren, […]