Menu

 

Binnen het kerkverband hebben we 4 particuliere synodes. De particuliere synode heeft volgens de kerkorde twee taken: het aanwijzen van de afgevaardigden naar de generale synode en het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak als beroepsinstantie. Elke particuliere synode vaardigt 4 predikanten en 4 ouderlingen af naar de generale synode. Voor de taak van de kerkelijke rechtspraak wordt verwezen naar het onderdeel Bestuur en Organisatie. In de Generale regeling voor de particuliere synode is geregeld welke classes binnen welke particuliere synode vallen.

Indeling ressorten Particuliere Synode:

Noord
classis Appingedam
classis Assen
classis Drachten
classis Groningen
classis Grootegast
classis Leeuwarden
classis Stadskanaal
classis Warffum
Oost
classis Enschede-Zutphen
classis Hardenberg
classis Hoogeveen
classis Kampen
classis Ommen
classis Zwolle
Zuid
classis Arnhem
classis Dordrecht-Gorinchem
classis Hoogvliet
classis Middelburg
classis Noord Brabant-Limburg
classis Rotterdam
classis Zeeland
West
classis Alkmaar-Haarlem
classis Amersfoort
classis Amsterdam-Leiden
classis Harderwijk
classis Hattem
classis Hilversum
classis Midden Holland
classis Utrecht