Menu

PEP – Conferenties en cursussen die ertoe doen!

Het actuele aanbod van Permanente Educatie Predikanten, theologen en kerkelijk werkers (PEP):

 1. The Classis and Presbytery at Issue. Academic conference, May 22 and 23 – Kampen
 2. Education, Formation and the Church. Academic conference, August 30 and 31 – Kampen
 3. De pastor als tolk en gids. Training narratief pastoraat start 21 september
 4. Ontdek Lectio Divina. Inleiding van Jos Douma in spirituele hermeneutiek, vanaf 25 september.
 5. Dementie: een pastorale en theologische uitdaging. Cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers. 3e editie! Start 8 oktober
 6. (Individuele) Training Overtuigend Spreken
 7. Een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl
 8. Predikant & Praktijk. Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie
 9. Grip op je werk. 1-op-1-werkplekcoaching voor predikanten

 

The Classis and Presbytery at Issue
The classis/presbytery faces growing pressure both from “below” and “above.” What are its current status, developments and issues? Faced with congregationalism on the one side and centralization of ecclesial authority on the other …

Join us in this two-day conference in Kampen, May 22 and 23. Keynote speakers are Allan J. Janssen and Leon van den Broeke. A reflection will be given by René de Reuver. Besides them other theologians will speak and we will have group discussions.

The conference will be held in English. Dinner, lunches and outdoor activity are included.

More information: pepredikanten.nl/thecollegialbishop2018

Education, Formation, and the Church
Education and formation are essential to the church praxis. Besides, education and formation are also widely discussed subjects within Christian schools. And in the primary process of raising one’s children, formation plays an important role as well.

This conference, held in Kampen August 30 and 31, allows us toreflect on the current relationship between formation, education and the church. Main speakers are David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck and Hans Schaeffer.

The conference will be held in English. Dinner and lunches included. 

More information: pepredikanten.nl/formationconference2018

Narratief Pastoraat: “de pastor als tolk en gids”
Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God.

Tweedaagse cursus, vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober 2018. Met docenten dr. Peter van de Kamp en drs. Willem van der Horst.

Meer informatie: pepredikanten.nl/pastoraat

Ontdek Lectio Divina
In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

Tweedaagse cursus, vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober 2018. Met docenten dr. Peter van de Kamp en drs. Willem van der Horst.

Meer informatie: pepredikanten.nl/lectiodivina

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging
Cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers
3e editie, grijp je kans!

 • Alles wat je als pastor moet weten over dementie
 • Praktische handvatten voor de pastorale begeleiding van mensen met dementie en hun naasten
 • Ontwikkel je eigen ‘theologie van de dementie’

Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging.

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Trainers: Tim van Iersel, Marije Stegenga en Cor van den Berg
Start: 8 oktober 2018
Omvang: 5 EC (geaccrediteerd SKGV-register)
Meer informatie: pepredikanten.nl/dementie

(Individuele) training
Overtuigend spreken
 • Leer (weer) overtuigend spreken!
 • Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo
 • Feedback op eigen presentaties/preken

Logopedist en trainer: Nynke Duijzer-Algra
Start: in overleg
Meer informatie en aanmelding:pepredikanten.nl/overtuigendspreken1op1

 

Weetwatjegelooft.nl
Online kennisplatform biedt predikanten, kader en gemeente toegang tot vorming en toerusting
200 videolessen, 100 docenten en een rijke variatie aan thema’s: Weetwatjegelooft.nl biedt waardevolle bijbelse, theologische en praktische vorming en toerusting voor zowel kader als leden van kerken.

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse. De Basiscursus Pastoraat bijvoorbeeld wordt met enthousiasme ontvangen en ingezet voor de toerusting van (nieuwe) leden van kerkenraden en pastorale teams.

Gemeenteabonnementen: Ondersteuning bij vorming en toerusting

 • Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak in kerk en samenleving?
 • Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal?
 • Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?
 • En hoe houden we het betaalbaar?

Herkenbare vragen voor elke kerkenraad. Daarom is een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl het overwegen meer dan waard. Gemeenteabonnementen geven alle gemeenteleden toegang tot alle videolessen voor € 250 tot maximaal € 950 per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

 

Predikant & Praktijk
Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie
Trainers: Arnold Huijgen en Daniël Timmerman
Start: 21 januari 2019
Grip op je werk
1 op 1-werkplekcoaching voor predikanten
Trainer: Inez Petter
Start: doorlopend op afspraak