Menu

Praktijkcentrum door en voor GKv

DeReformatie 5CoverInmiddels is het GKv Praktijkcentrum een feit. Waarom is het belangrijk om als kerken samen een dergelijk onderzoeks- en dienstverleningscentrum te hebben? In de nieuwe Reformatie gaat Hans Schaeffer daarop in.

In het voorjaar van 2012 heeft de Generale Synode van Harderwijk goedkeuring verleend aan de instelling van het Praktijkcentrum: een samenwerkingsverband tussen Theologische Universiteit Kampen, het Centrum-G en de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Het voormalige Centrum Dienstverlening van de GKv is hierin ook opgegaan.

In De Reformatie staan twee artikelen over dat Praktijkcentrum. Hans Schaeffer, docent-onderzoeker aan de TU Kampen en het Praktijkcentrum, gaat in zijn bijdrage in op de vraag waarom het belangrijk is om als kerken samen een dergelijk onderzoeks- en dienstverleningscentrum te hebben. Hij zet uiteen wat het nut en de noodzaak zijn van gedegen onderzoek naar de praktijk van onze kerken en dus naar de praktijk van het geloof. Het artikel van Schaeffer is in zijn geheel te lezen op de website van De Reformatie: www.dereformatie.nl.

Om in beeld te krijgen welke actuele vragen er spelen in de lokale kerken is door het Praktijkcentrum in de afgelopen maanden een onderzoek gehouden waarvan op dit moment de resultaten worden verwerkt. Door middel van groepsinterviews waaraan 47 kerken hebben meegedaan is eerst in kaart gebracht op welke terreinen kerkenraden en gemeenten moeiten ervaren. Aan de hand van die inventarisatie is vervolgens een online enquête afgenomen onder zo’n duizend respondenten. Een tweede themabijdrage in dit nummer van De Reformatie, geschreven door Hayo Wijma, onderzoeker/adviseur bij het Praktijkcentrum, biedt een eerste indruk van de resultaten van dit behoeftenonderzoek.

 

Over de auteur