Menu

“Preek ook eens over werk”

Christenen brengen een groot deel van hun tijd door op hun werk. Daarom is het goed dat de kerk een verband legt tussen geloven en werken, vinden inmiddels tal van christelijke organisaties.

Al acht jaar geleden is voor het eerst het initiatief genomen om de zondag na de ‘dankdag voor gewas en arbeid’ (dit jaar dus zondag 5 november) uit te roepen tot themazondag over Christen-zijn op je werk. Nadrukkelijk bedoeld voor alle christenen van alle kerken. Het gaat dan om vragen als: wat heeft jouw geloof te maken met je werk? Zijn het twee gescheiden werelden? Werken we om te leven, of leven we om te werken?

80.000 uur op je werk
“Het thema ‘werk’ is maar zelden echt onderwerp van een preek”, weet ds. Ruilof van Putten, een van de predikanten die aandacht vraagt voor het thema. “Dat komt mede omdat de gemiddelde predikant weinig in aanraking komt met wat er op de werkvloer gebeurt. Een predikant zei eens tegen mij: ‘ik ben jaloers op jou. Jij praat bijna dagelijks met niet-christenen’.

Ben Tiggelaar rekende uit dat een mens in zijn leven 80.000 uur op zijn werk doorbrengt. Daar kunnen we niet aan voorbij. Geloven heeft ook consequenties voor de maandag”.

Duikbootgedrag
“Veel christenen ervaren kerk en werk als gescheiden werelden, wat een verscheurd gevoel geeft”, vertelt ds. Van Putten. “Vergelijk het met een duikboot. Even ‘duiken’ als je op je werk bent en ‘weer boven komen’ in de kerk of bij andere christelijke activiteiten. Dat komt onder meer door de invloed van diverse maatschappelijke stromingen die geloof willen terugdringen tot ‘achter de voordeur’. Daarom is het goed om elke zondag, maar in ieder geval één zondag per jaar hier speciaal aandacht aan te besteden”.

Voor Jezus leven
Verzoening en rechtvaardiging blijven wat ds. Van Putten betreft kernelementen van de preek. “Maar dat moet niet ten koste gaan van aandacht voor de relevantie van het geloof. Natuurlijk moet je mensen oproepen zich tot God te keren, te veranderen in hun denken, maar de volgende vraag is dan: help mij om als christen te leven. Daar doelt Paulus op in 1 Korinthe 3 als hij zegt: jullie moeten vast voedsel leren verdragen. Jezus Christus roept ons op om voor Hem te leven, altijd en overal”.

Preekschetsen voor predikanten
De themazondag wordt onder andere ondersteund door vier organisaties:

  • Centrum voor Geloof en werk, een nieuwe pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, onder leiding van ds. Ruilof van Putten (directeur bij NLInvesteert en predikant in de PKN).
  • Bedrijfsgebed.nl, steunt christenen in hun werksituatie
  • Encour.nl, helpt christenen hun relatie met God te betrekken op hun geld-, werk- en tijdbesteding
  • Preekwijzer.nl (onderdeel van uitgeverij Boekencentrum) zal in de periode voor 5 november preekschetsen publiceren waar voorgangers gebruik van kunnen maken.
  • Ook op christenzijnopjewerk.nl staan preekschetsen. Een goede mogelijkheid om een dienst in de kerk voor te bereiden is een enquête houden.  De resultaten kunnen leiden tot een zeer relevante preek.

Voorgangers en kerkleden kunnen zelf op christenzijnopjewerk.nl aangeven of hun gemeente meedoet. De organisaties verwachten dat steeds meer kerken mee zullen doen.

Zie ook christenzijnopjewerk.nlencour.nlgeloofenwerk.nl