Preekbevoegden

Studenten TU Kampen met preekbevoegdheid

T. (Theo) Bekkema, MA
Zwolle
E. tbekkema@gmail.com
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

H.A. Broekema, Houten
E. antonbroekema@gmail.com
Preekbevoegdheid verleend door de classis Utrecht.

J.W. Sonneveld
Houten
E. sonneveldjanwillem@gmail.com
Preekbevoegdheid verleend door classis Utrecht.

Preekbevoegden die in dienst zijn bij de TU en daar onderwijs geven en onderzoek doen zijn:
dr. K. (Koert) van Bekkum
E. kvanbekkum@tukampen.nl
T. 06-53638111
IBAN: NL80RABO0119502518

prof. dr. E.A. (Erik) de Boer
E. eadeboer@tukampen.nl
T. 038 4471737
IBAN: NL21ABNA0479363803

prof. dr. A.L.Th. (Ad) de Bruijne
E. althdebruijne@tukampen.nl
T. 038 3324142
IBAN: NL39INGB0001606317

dr. J.M. (Hans) Burger
E. hansburger@solconmail.nl 
T. 038 2000357
IBAN: NL22 ASNB 0782 3275 91

drs. J.J.A. (Jos) Colijn
E. jjacolijn@tukampen.nl
T. 038 8442144
IBAN NL67INGB 0002844406

prof. dr. P.H.R. (Rob) van Houwelingen
E. phrvanhouwelingen@tukampen.nl
T. 038 3324698
IBAN: NL92INGB0003007013

dr. P.W. (Peter) van de Kamp
E. pwvandekamp@tukampen.nl
T. 038 4529290 / 038 4471710 (TU)
IBAN: NL36INGB0002788607

prof. dr. G. (Gert) Kwakkel
E. gkwakkel@tukampen.nl
T. 038 4471710 (TU)
IBAN: NL15INGB0002524175

dr. J.H.F. (Hans) Schaeffer
E. jhfschaeffer@tukampen.nl
T. 038 4471725
IBAN: NL72RABO0397342381

dr. H.A. (Herman) Speelman
Cellebroedersweg 5, 8261 Kampen
E. haspeelman@tukampen.nl
T. 038 3335864
Preekbevoegdheid verleend door de classis Kampen.

drs. K.S. (Koos) Tamminga, Kampen
E. koostamminga@hotmail.com
T. 038 4471710
Preekbevoegdheid verleend door de classis Kampen.

dr. R.T. (Dolf) te Velde
E. rttevelde@tukampen.nl
T. 038 4471710
IBAN: NL44INGB0003929474

Overige preekbevoegden

In de Gereformeerde Kerken kan aan theologen die niet verbonden zijn aan een plaatselijke gemeente door de classis een preekbevoegdheid (verouderde term: preekconsent) worden verleend. Dit zijn theologen die bijvoorbeeld een baan hebben als justitiepredikant, pastor in een verzorgingshuis of die zich inzetten voor de landelijke dienstverlening aan de kerken. Voor een deel zijn het theologen die na hun studie (of predikantschap) elders aan de slag zijn gegaan, maar ook de kerken willen dienen.

C.S. Alderliesten, Zwolle
E. info@buut.nu.

J.C. Bakker, Kampen
E. jcbakker91@live.nl
Preekbevoegdheid verleend door classis Enschede-Zutphen.

drs. J.L. Beuving, Staphorst
E. l.beuving@hetnet.nl
T. 0522 475130
IBAN: NL16INGB0005609824
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

J.J. Burger-Niemeijer, Kampen
E. jannekeburgerniemeijer@gmail.com

drs. D.J. van Diggele
Maisveld 14, 3773 ZD Barneveld
T. 0342-769023
E. djdig45@gmail.com

drs. G. den Dulk, ’s-Gravenhage (gemeente: GKv Voorburg)
E. gdendulk@ziggo.nl
T. 070 381 6893
IBAN: NL90INGB0004414131
Preekbevoegdheid verleend door de classis Midden-Holland.

ds. D.F. Ensing, ‘t Harde
E. dfensing@gkv.nl
T. 0525 701 092 / 06 465 244 22
IBAN: NL73RABO0316014265
Preekbevoegdheid verleend door de classis Hattem.

F. Folkerts
Preekbevoegdheid (m.n. voor Arendshorst Assen) verleend door de classis Assen.

drs. G. Hagens
Tolgaarderserf 23, 3991 KB Houten
E. gerrit.hagens@casema.nl
IBAN: NL96INGB0002645422
Preekbevoegdheid verleend door de classis Utrecht, inclusief bediening van doop en Heilig Avondmaal, bevestiging van ambtsdragers, huwelijksbevestiging en openbare geloofsbelijdenis.

mw. E.J. de Jong-Wilts, Hoogeveen
Nocturnestraat 12, 7323 LC Apeldoorn
E. ­jdejong@praktijkcentrum.org

W. (Wubbo) van Herwijnen (pastoraal werker)
Varviksingel 19, 7512EJ Enschede
E. wubbovanherwijnen@hotmail.com
T. 038 4211051/ 06 26804285
Preekbevoegdheid als Kerkelijk werker overgenomen van classis Zwolle door classis Enschede-Zutphen.

drs. W. (Willem) van der Horst
Potmarge 2, 8032 LD Zwolle
E. info@mee-ander.nl
T. 038-4542329  / 06-14320426
IBAN: NL75 INGB 0667 1772 80 t.n.v. mee-ander/wcvanderhorst
Preekbevoegdheid verleend door classis Zwolle voor het gehele land.

Drs. P. Houtman
Reinaerdshof 13, 3773RK Barneveld
E. piet.houtman@hotmail.com
T. 0342 750 808 / 06 20089400
IBAN: NL18 INGB 0001 9101 11
Preekbevoegdheid verleend door de classis Harderwijk, inclusief bediening van doop en Heilig Avondmaal, bevestiging van ambtsdragers, huwelijksbevestiging en openbare geloofsbelijdenis.

W. (Wolter) Huttinga
Geraniumstraat 33, 8013 TJ Zwolle
E. whuttinga@hotmail.com
T. 06 42541784
IBAN: NL74 ASNB 0781 0899 05
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

dr. J.C. Klok, Hoeven
E. jcklok@yahoo.com
IBAN: NL61ABNA0526492376
Preekbevoegdheid verleend door de classis Noord-Brabant/Limburg.

J. Kramer (kerkelijk werker)
De Genestetstraat 4, 3842 XB Harderwijk
E. Jaapk51@gmail.com
T. 0341 414831 studeerkamer / 06 515 20 599
Preekbevoegdheid als Kerkelijk Werker verleend door de classis Harderwijk.

drs. J.H. Kuiper
Meeuwmesschen 17, 9403 WZ Assen
E. jan@jhkuiper.nl
T. 06-20426629
Preekbevoegdheid verleend door de classis Assen.

G.P. (Gerben) Meijer
Melkmarkt 43-a, 8011 MB Zwolle
E. meijer.gp@gmail.com
T. 06-39663337
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

W.A. Oosterhof
Groenestraat 167, 8261VE Kampen
E. waoosterhof@outlook.com
Preekbevoegdheid verleend door classis Warffum.

F. (Fokke) Pathuis
Veldbeemdgras 40, 8043 KE Zwolle
E. fpathuis@kpnplanet.nl
T. (038) 42 00 872
IBAN: NL88INGB0003900261
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

G. (Gerke) Roorda
E. gerkeroorda@hetnet.nl
Preekbevoegdheid verleend door classis Utrecht.

E.J. Tijssen, Zwolle
E. ejtijssen@gmail.com
T. 06-38301143
Preekbevoegdheid verleend door classis Zwolle.

drs. Philip Troost
Thorbeckelaan 17, 8014 AW Zwolle
E. philiptroost@gmail.com
IBAN: NL46INGB0004823293
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

H. de Vries Rzn., Zwolle
E. h.de.vries.rzn@planet.nl
IBAN: NL13INGB0005284346
Preekbevoegdheid verleend door de classis Zwolle.

T. Wendt, Lemelerveld
E. dstwendt@gmail.com
T. 06-21142364

Preekverzoeken bij voorkeur indienen per e-mail.