Menu

Preekconsent verleend aan H.F. (Henk) Koppelaar

Henk Koppelaar stelt zich in dit artikel aan u voor.

Ik ben Henk Koppelaar en woon samen met Ida in Zeist. Ik ben geboren in februari 1953.
Onze 4 kinderen zijn getrouwd en we hebben 5 kleinkinderen.
Al gedurende een groot aantal jaren is er bij mij een diep verlangen om het Evangelie uit te dragen en dienstbaar te zijn aan de gemeente(n) van onze Heer Jezus Christus. In de afgelopen decennia heeft dat met name vorm gekregen door op tal van plaatsen in de wereld predikanten en voorgangers te trainen voor de missionaire opdracht om mensen te bereiken met het Evangelie. Onze Heer Jezus zegt het immers zelf; “de velden zijn wit, maar er zijn weinig arbeiders”.

Ik heb verschillende Gkv kerken (Dordrecht, Utrecht-C, Houten, Zeist) mogen dienen in het ambt van ouderling. Ik heb veel ervaring met catechetisch onderwijs aan zowel jongeren als zgn. belijdenis catechisanten en ben heel mijn leven actief betrokken geweest bij tal van vormen van evangelisatie. Mijn theologische opleiding heb ik voor een belangrijk deel gevolgd aan de ETF in Heverlee en daarnaast heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het voorgaan in diensten van verschillende denominaties alsmede met de viering van het HA, doopdiensten, huwelijksbevestigingen en overlijdenssamenkomsten.  Pastoraat is voor mij een zeer wezenlijk onderdeel van de zorg aan de gemeente.

Ik werk graag in teamverband. Sinds eind 2017 ben ik formeel als oudste en voorganger ingezegend en verbonden aan de Arabisch/Nederlandstalige ICF gemeente Oase in Amersfoort. Een missionair initiatief van de classis Amersfoort in samenwerking met CGK en NGK in Amersfoort en Leusden.

Als predikant geniet ik van het bestuderen van Gods woord en het voorbereiden en maken van preken die praktisch en toepasbaar zijn in het leven van elke christen. Ik ben beschikbaar voor preekbeurten en wil nadenken over een part-time c.q. interim predikantsplaats.  U kunt mij bereiken via email: henkkoppelaar@ziggo.nl of via 06 54916125.