Menu

Privacywetgeving (AVG) kerken

Wat gaat de AVG betekenen voor de kerken? De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. Per 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingaan. Als kerken is het goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden en waar nodig uw privacybeleid aan te scherpen. Steunpunt KerkenWerk heeft de belangrijkste informatie voor u verzameld.

Lees verder op: www.steunpuntkerkenwerk.nl/avg